ˆ

Zamówienia do 130 000 zł netto

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykonanie inwentaryzacji budowlanej oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie remontu i adaptacji dwóch strychów w budynku Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach

Sprzedaż i dostawa gablot ekspozycyjnych na potrzeby Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach

Wykonanie inwentaryzacji budowlanej oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie remontu i adaptacji dwóch strychów w budynku Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach

Wykonanie inwentaryzacji budowlanej oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie remontu adaptacji zabytkowych pomieszczeń piwnic w budynku Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach

Prowadzenie sondażowych badań archeologicznych oraz badań z użyciem georadaru w piwnicach w budynku Muzeum

Sprzedaż i dostawa stacjonarnego zestawu komputerowego i laptopa.

Sprzedaż i dostawa sprzętu gospodarczego do przeprowadzania warsztatów edukacyjnych

Wykonanie badań konserwatorskich nawarstwień tynkarskich piwnic Muzeum

Wykonanie i dostawa drzwi wejściowych i drzwi do piwnicy wraz z montażem oraz pełnienie funkcji kierownika budowy nad pracami związanymi z wymianą drzwi na potrzeby Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach

Nawigacja między stronami listy informacji